Waar kunnen we u mee van dienst zijn?

Specialisaties

Fysiotherapie – Kinesitherapie

Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van het menselijk lichaam en diens functioneren in het dagelijks leven in de maatschappij.

Manuele therapie

Manuele therapie is een diepgaande specialisatie binnen het bewegingsstelsel met specifieke aandacht voor gevorderde en aanvullende onderzoeks- én behandeltechnieken binnen articulaire, neurogene en musculaire functiestoornissen. Manuele therapie richt zich op het verbeteren van de bewegingsvrijheid, afname van pijn en het verbeteren van uw houding.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie richt zich op preventie, voorlichting en behandeling van sportblessures. Een sportfysiotherapeut weet wat er in het lichaam gebeurt tijdens een bepaalde sport en hoe u geblesseerd raakt. Wij begrijpen ook waarom sport belangrijk voor u is en wanneer en in welke mate het hervat kan worden.

Zwangerschapsbegeleiding

Zwangerschapsbegeleiding of perinatale fysiotherapie is een omvattende term voor prenatale en postnatale fysiotherapie of kinesitherapie.

Myofasciale therapie – dry needling

Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen, stijfheid, krachtsverlies of bewegingsbeperkingen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren.

Medical taping

Medical taping is een vorm van tapen waarbij een elastische tape wordt gebruikt om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. 

Kaakgewrichtsklachten

Kaakgewrichtsklachten of temporomandibulaire dysfuncties (TMD) zijn veel voorkomende problemen die de natuurlijke functionaliteit van de kaak beperken zoals kauwen en het openen van de mond en pijn veroorzaken. 

Pre- en postoperatieve revalidatie

Pre- en postoperatieve revalidatie vullen elkaar mooi aan wanneer er een operatie op de planning staat. Voorbeelden van operaties waarbij gerevalideerd wordt zijn o.a. arthroscopieën (kijkoperaties), fixaties, reconstructies, protheses, opschonen van gewrichten, herstellen van gewrichtsbanden…

Cardiale revalidatie

Onderzoek toont aan dat hartpatiënten die een cardiale revalidatietraining volgen 20 tot 30% minder kans hebben op overlijden.