Waar kunnen we u mee van dienst zijn?

Fysiotherapie - Kinesitherapie

Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van het menselijk lichaam en diens functioneren in het dagelijks leven in de maatschappij.

We gaan steeds uit van een oriënterend vraaggesprek met u als patiënt. Hiermee wordt een beeld van uw klachtenpatroon, uw hulpvraag en u als persoon in zijn geheel gevormd. Vervolgens wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Met de gegevens uit het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek kan een behandelplan opgesteld worden. Dit gebeurt in samenspraak met u als patiënt en is voor iedere persoon uniek.

Een actieve bijdrage van de patiënt aan de revalidatie is zeer belangrijk. Dit resulteert in een groter lange termijn en preventief effect. De rol van de fysiotherapeut is hierin ondersteunend en neemt af totdat de patiënt in staat is zelfstandig verder te kunnen.