Zowel Belgisch als Nederlands

Werking

Onze fysiotherapie is er zowel voor Belgisch als Nederlands verzekerde patiënten. Wij doen ook huisbezoeken wanneer de patiënt zich niet kan verplaatsen.

Voedingsconsulentie wordt niet vergoed door ziekenkassen of zorgverzekeringen.

België

  • Wij zijn aangesloten bij het RIZIV
  • Wij zijn een gedeconventioneerde praktijk
  • Wij volgen de richttarieven van Axxon, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten; €26.5 in de praktijk, €28.5 aan huis
  • Bij een eerste afspraak mag u uw identiteitskaart, een stickertje van de ziekenkas, een voorschrift van de huisarts of specialist alsook eventuele medische beeldvorming in verband met uw klacht meenemen

Nederland

  • Wij zijn aangesloten bij het BIG-register
  • Wij zijn niet gecontracteerd met zorgverzekeringen
  • Het behandeltarief is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, meestal €29
  • Bij een eerste afspraak mag u uw identiteitskaart, een pasje of bewijs van uw aansluiting bij een zorgverzekering, een eventueel voorschrift van de huisarts of specialist (niet verplicht) alsook eventuele medische beeldvorming in verband met uw klacht meenemen